Κατηγορίες Εκθεμάτων

Εκθέματα

Η 13η Διεθνής Έκθεση Εnvirotec για τις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος και η 1η Διεθνής Έκθεση ”Waste & Recycling” για τις έξυπνες πόλεις και την κυκλική οικονομία είναι γεγονός!

Οι εκθέσεις διοργανώνονται  στο χώρο της Κρατικής Εκθεσης στην Λευκωσία από τις 27 έως  29 Μαρτίου 2020 θα συμμετέχουν εκθέτες, οι εταιρείες των οποίων δραστηριοποιούνται στις εξής κατηγορίες:

banner-2-SEPT

Αναλυτικά:

Δήμοι, Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων..

Δήμοι, Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι, ΔΕΥA, ΦΟΔΣΑ και αυτοδιοικητικοί φορείς του εξωτερικού.

Αποκατάσταση περιβάλλοντος – Τεχνολογίες αιχμής & Εξοικονόμηση ενέργειας

Αποκατάσταση περιβάλλοντος – Τεχνολογίες αιχμής & Εξοικονόμηση ενέργειας.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Κατασκευές και επισκευές κτηρίων

Κατασκευές και επισκευές κτηρίων

Ανακύκλωση και Διαχείριση Αποβλήτων

Ανακύκλωση και Διαχείριση Αποβλήτων

«Πράσινη» Βιομηχανία..

«Πράσινη» Βιομηχανία, μηχανήματα, εργαλεία & εξοπλισμός

Υπηρεσίες & Τεχνολογίες Διαχείρισης Εφοδιασμού

Υπηρεσίες & Τεχνολογίες Διαχείρισης Εφοδιασμού

Αυτοκινούμενα οχήματα & μηχανήματα

Αυτοκινούμενα οχήματα & μηχανήματα